info@i-reklamka.cz

Jak nakupovat

Odpovědi na nejčastější dotazy

Nejčastější otázky

Jak nakupovat

Výběr zboží

Vyhledat zboží lze více způsoby. Požadovaný produkt můžete vybrat v našem katalogu rozděleném dle kategorií, nebo přímým požadavkem ve vyhledávací liště.

Nákup zboží

 1. U většiny zboží je na výběr z více rozměrů, či variant a lze jej zakoupit s tiskem (může být více variant tisku), nebo bez tisku. Požadované zboží je třeba vybrat na stránce produktu před přidáním do košíku.
 2. Pokud máte vybranou variantu a množství zobrazí se přesná cena za vybranou variantu – nyní můžete vložit do košíku.
 3. Před přidáním do košíku lze na stránce produktu také nahrát tisková data – tento krok lze udělat i před dokončením objednávky v košíku.
 4. Nyní lze nákup buď  pokračovat v nákupu, nebo dokončit kliknutím na “Přejít do pokladny” a řídit se dalšími pokyny (před dokončením nezapomeňte nahrát tisková data k jednotlivým produktům – pokud jste vybrali variantu s tiskem a pokud jste to neudělali už předtím).

 

Registrovat / neregistrovat?

Pokud se registrujete v našem eshopu můžete po přihlášení sledovat stav Vašich objednávek i jejich historii.

DPD

 • do 30kg – 150 Kč
 • od 30kg – 300 Kč
 

V případě platby dobírkou je k těmto cenám připočítán 50 Kč dobírkový poplatek

Osobní odběr – Skuteč

Možnost osobního odběru ve Skutči.

na Vám nejbližší nádraží se službou ČD kurýr.

On-line platba comgate

Online platba přes společnost comgate. U nás můžete zaplatit přímo přes váš bankovní účet, nebo platební kartou. Při platbě kartou vám bude odeslána EET účtenka na email

Hotově

Platba v hotovosti při osobním převzetí zboží ve Skutči.

Dobírkou

Zakázku platíte hotově dopravci při převzetí zásilky. U této platby je k částce za dopravu připočítán 100 Kč dobírkový poplatek. Vyřízení objednávky trvá dle skladové zásoby a v případě varianty s tiskem, dle aktuální tiskové fronty – přesnou dodací lhůtu Vám může sdělit podpora našeho internetového obchodu.

Na účet předem

Platba na účet před realizací zakázky. V tomto případě není účtován poplatek za doběrečné. Vyřízení objednávky začíná po připsání prostředků na náš účet.

Případné reklamace budou vyřízeny ke spokojenosti kupujícího individuální dohodou obou účastníků a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu a to v den doručení zboží. Za vady vzniklé přepravcem prodávající neručí. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Spotřebitel je povinnen doložit:

– doklad o koupi: paragon, pokladní účet, faktura
– reklamované zboží, kompletní a s veškerým příslušenstvím
– záruční list (pokud byl ke koupi přiložen)

Vyřízení reklamace:
V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli (v dané lhůtě) bezplatně opraveno, pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, je zboží vyměněno za nové.

Nárok na uplatnění reklamace zaniká:
– v případě, že uplynula záruční doba
– vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, nebo obsluhou
– zboží bylo poškozeno mechanicky (pádem, nárazem), nebo bylo používáno       v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci výrobce
– záruka se nevztahuje na zboží jakkoli upravované, zboží poškozené přepětím, či elektronickým výbojem, zboží, u kterého byla poškozena pečeť či plomba.
– záruka se nevztahuje na zboží poškozené živly (voda, oheň, blesk apod.)
– záruka se nevztahuje na zboží poškozené při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem)
– poškozením z nadměrného zatěžování
– opotřebení věci jejím obvyklým užíváním (např. u obuvy apod.)
– pokud není přiložen záruční list nebo doklad o koupi
– vady vzniklé běžným používáním

Záruka se zároveň nevztahuje na:

 • a) vady vzniklé běžným používáním
 • b) nesprávným použitím výrobku
 • c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

 1. kupující se zavazuje o reklamaci informovat prodávajícího telefonicky, e- mailem, či písemně
 2. zboží bude zasláno jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu prodávajícího
 3. v zásilce bude uveden důvod reklamace, adresa odesílatele ( kupujícího ) a přiložena kopie dokladu o nabytí reklamovaného zboží, který byl kupujícímu společně se zbožím zaslán a záruční list.
 4. reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí vráceného zboží prodávajícím postupem jak je výše uvedeno.

Smluvní pokuta:

Pro případ neodebrání objednaného zboží,které je běžně skladem, sjednávají si smluvní strany smluvní pokutu 10 % z ceny objednaného a kupujícím nepřevzatého zboží. Kupujícímu budou navíc vyúčtovány náklady spojené s přepravou neodebraného zboží.Smluvní pokuta (faktura) je splatná do 15 dnů ode dne nepřevzetí zboží.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě klapram.cz

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Prodávající nabízí možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat.Prodávající se zavazuje se, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.Podmínkou vzniku platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Odesláním objednávky kupujícím dochází k uzavření kupní smlouvy (dle Občanského, popř.Obchodního Zákoníku), která bude formálně potvrzena prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy nebo dohodnuté ceny předem kupujícím.V případě, že by v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si prodávající vyhrazuje také v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky bude zasláno e-mailem, o odeslání bude kupující taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností bude kupující samozřejmě kontaktován.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku může kupující do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem i bez udání důvodu, objednávka ovšem nesmí být expedováína. Pokud byla objednávka již expedována, hradí kupující  náklady vzniklé s expedicí – dopravné a balné + storno poplatek ve výši 10% z ceny objednávky. Postačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího,či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a na zboží,které nebylo v době objednávky skladem a bylo objednáno speciálně pro kupujícího.

5) PŘEPRAVNÉ

Cena dopravného v závislosti na rozměrech a hmotnosti zásilky je také uvedena v objednávce v sekci „Informace o dodání“. Je zde možno zvolit více způsobů dopravy, a to dle specifikace jednotlivé objednávky..Základní ceny, které jsou v přehledu uvedeny, jsou kalkulovány dle váhy a rozměrů přepravovaného zboží a platí v případě standardní zásilky – pravoúhlý balík s omezením obvodových délek. Pokud má zásilka rozměry větší nebo nemá pravoúhlý tvar, cena přepravného bude stanovena individuálně dle ceníku přepravce.V tomto případě bude o ceně kupující informován, a až po jeho zpětném potvrzení bude objednávka přijata a vyřízena.

6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 3-21 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, bude kupující neprodleně kontaktován.

7) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby bude nepoužité a nepoškozené zboží vyměněno za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu prodávajícího. Náklady spojené s výměnou zboží nese v plné výši kupující.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace budou vyřízeny ke spokojenosti kupujícího individuální dohodou obou účastníků a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu a to v den doručení zboží. Za vady vzniklé přepravcem prodávající neručí. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Spotřebitel je povinnen doložit:

– doklad o koupi: paragon, pokladní účet, faktura
– reklamované zboží, kompletní a s veškerým příslušenstvím
– záruční list (pokud byl ke koupi přiložen)

Vyřízení reklamace:
V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli (v dané lhůtě) bezplatně opraveno, pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, je zboží vyměněno za nové.

Nárok na uplatnění reklamace zaniká:
– v případě, že uplynula záruční doba
– vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, nebo obsluhou
– zboží bylo poškozeno mechanicky (pádem, nárazem), nebo bylo používáno       v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci výrobce
– záruka se nevztahuje na zboží jakkoli upravované, zboží poškozené přepětím, či elektronickým výbojem, zboží, u kterého byla poškozena pečeť či plomba.
– záruka se nevztahuje na zboží poškozené živly (voda, oheň, blesk apod.)
– záruka se nevztahuje na zboží poškozené při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem)

– poškozením z nadměrného zatěžování
– opotřebení věci jejím obvyklým užíváním (např. u obuvy apod.)
– pokud není přiložen záruční list nebo doklad o koupi
– vady vzniklé běžným používáním

Záruka se zároveň nevztahuje na:

 • a) vady vzniklé běžným používáním
 • b) nesprávným použitím výrobku
 • c) nesprávným skladováním

 

Postup při reklamaci:

 1. kupující se zavazuje o reklamaci informovat prodávajícího telefonicky, e- mailem, či písemně
 2. zboží bude zasláno jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu prodávajícího
 3. v zásilce bude uveden důvod reklamace, adresa odesílatele ( kupujícího ) a přiložena kopie dokladu o nabytí reklamovaného zboží, který byl kupujícímu společně se zbožím zaslán a záruční list.
 4. reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí vráceného zboží prodávajícím postupem jak je výše uvedeno.

Smluvní pokuta:

Pro případ neodebrání objednaného zboží,které je běžně skladem, sjednávají si smluvní strany smluvní pokutu 10 % z ceny objednaného a kupujícím nepřevzatého zboží. Kupujícímu budou navíc vyúčtovány náklady spojené s přepravou neodebraného zboží.Smluvní pokuta (faktura) je splatná do 15 dnů ode dne nepřevzetí zboží.

10) Rozhodčí doložka

Smluvní strany se dohodly, že spory vznikající z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení podle Základních pravidel rozhodčího řízení vydaných Brněnským arbitrážním centrem, se sídlem Brno, Hostislavova 26, PSČ 641 00 (dále také jen “BAC”) a zveřejněných na internetové adrese http://www.arbitraznicentrum.cz (dále také jen “Pravidla”), rozhodcem určeným dle Pravidel předsedou BAC. Smluvní strany prohlašují, že měly a mají možnost seznámit se s Pravidly a také tak důkladně před podpisem této smlouvy učinily, což výslovně prohlašují a ztvrzují svými podpisy na této smlouvě.

11) Kontrola zboží při odběru!

Při převzetí zásilky je důležité si dobře zkontrolovat obsah zásilky v přítomnosti dopravce. V případě zjištění jakéhokoli poškození zásilku nepřebírat a sepsat protokol o poškození. Na pozdější reklamace nebude brát přepravce ani prodejce zřetel.

12) Doprava

Doprava zdarma platí pouze u zboží označené „doprava zdarma“ a nebo pokud celková cena jedné objednávky přesáhne 15 000,- Kč vč. DPH. Pokud si kupující nepřevezme zásilku na kterou uplatňoval dopravu zdarma a zásilka se vrátí prodávajícímu,  zaniká tak kupujícímu nárok na dopravu zdarma a při opětovném odeslání jsou mu náklady na dopravu účtovány. Při odesílání zboží na EPAL se počítá cena dopravy individuálně a kupující je o ceně dopravy předem informován.

13) Tisková data

Tisková data vyžadujeme ve formátu PDF (1.3), nebo TIFF, v rozměru 1:1, vyrastrované do jedné vrstvy. Spadávka je uvedena v tech. nákresech u každého produktu. V případě dodání tiskových dat, které nejsou v souladu s výše uvedenými instrukcemi, neručíme, že výsledný tisk bude vypadat jako v zaslaných datech. V případě nevyhovujících dat nelze tisk reklamovat.

14) Vrácení zboží bez udání důvodů

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 • a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
 • c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (potraviny, tabák. výrobky a jiné vymezené zákonem),
 • d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • f) spočívajících ve hře nebo loterii,Nevyčištěné zboží nebo jinak znečištěné a neodpovídající hygienickým standardům není prodávající povinen přijmout k reklamaci!

 

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy.  Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

 

Údaje o provozovateli:

i-reklamka s.r.o.
Husova 691
539 73 Skuteč
Spisová značka: C 39576 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
IČ: 05919975 DIČ: CZ05919975

Informace k zaplacení na účet:
číslo účtu: 2301204997/2010 (FIO banka)
IBAN: CZ6520100000002301204997
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

Zákony a předpisy:- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání – zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je i-reklamka s.r.o.IČ 05919975 se sídlem Husova 691, 539 73 Skuteč (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

222 766 700

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu – účetní, správce platební brány, přepravní společnosti
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména ssl certifikáty a hesly
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2019.

Grafické práce a tisková data

Tisková data a grafické práce

Potisk na roll upy dodáváme ve dvou variantách.

 

Varianta 1 – banner 510gr – jedná se o levné, matné médium, s minimální strukturou. 

Varianta 2 – roll up film – exkluzivní materiál bez struktury, při celobarevném potisku minimální ohyby na krajích grafiky

Tisková data vyžadujeme ve formátu PDF (1.3), nebo TIFF, v rozměru 1:1, v barevném modelu CMYK.
Vše vyrastrované do jedné vrstvy. Rozměr a (minimální spad) je uveden v dokumentech níže.

V případě dodání tiskových dat, která nejsou v souladu s výše uvedenými instrukcemi, neručíme, že výsledný tisk bude vypadat jako v zaslaných datech. V případě nevyhovujících dat nelze tisk reklamovat (viz. obchodní podmínky).

Potřebujete zpracovat grafiku? Náš tým je vám plně k dispozici. Zjistíme vaše požadavky a upřesníme si vaše představy o grafické podobě finálního produktu. Poradíme vám čemu se vyhnout a doporučíme funkční řešení.

Grafické práce jsou zpoplatněny částkou 350,- / hod.

Po obdržení požadavků a podkladů ke grafice jsme schopni odhadnout cenu za grafické práce.

Dodání druhý den

Většinu standardních objednávek expedujeme v den objednání, nebo druhý den

Grafické práce

Potřebujete vytvořit tisková data? Obraťte se na naše grafiky

Světové produkty

Nabízíme léty ověřené produkty za ty nejlepší ceny

100% bezpečný nákup

Náš eshop je zabezpečený těmi nejmodernějšími certifikáty