Tisková data vyžadujeme ve formátu PDF (1.3), nebo TIFF, v rozměru 1:1, v barevném modelu CMYK.
Vše vyrastrované do jedné vrstvy. Rozměr a (minimální spad) je uveden v dokumentech níže.

V případě dodání tiskových dat, která nejsou v souladu s výše uvedenými instrukcemi, neručíme, že výsledný tisk bude vypadat jako v zaslaných datech. V případě nevyhovujících dat nelze tisk reklamovat (viz. obchodní podmínky).

Požadavky pro přípravu tiskových dat:

Roll Up

Technické nákresy pro přípravu tiskových dat roll up s vyznačenými rozměry a spadem pro uchycení motivu do mechaniky.

Flying Bannery

Šablony pro flying bannery, rozdělené podle velikosti. Doporučujeme dodržet vzdálenost viditelných objektů, alespoň 3cm od kraje safe-zony.

Prezentační stěny

Technické nákresy pro přípravu tiskových dat prezentačních stěn s vyznačenými rozměry.

Prezentační pulty a stolky

Technické nákresy pro přípravu tiskových dat prezentačních stolků a stánků s vyznačenými rozměry.

Pokud nemáte k dispozici vlastní tisková data. Můžete využít služeb našich grafiků.